L’espai Futurama és un local de més de 300 metres, dedicat a l’exposició d’instal·lacions multimèdia, així com a la investigació, a la creació artística, a l’experimentació i a l’aprenentatge a través de les noves tecnologies.

Hem posat en marxa aquest projecte per promoure els nous corrents d’expressió artística i els seus creadors.

El nostre propòsit és mostrar d’una manera més propera, les noves tendències en creació artística i les últimes creacions en tecnologia aplicables a l’art i tots els sectors de societat.